Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

  • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
  • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
  • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:


 

Speciaal voor sociale wijkteams


Apanto biedt zowel procesondersteuning als trainingen aan sociale wijk- en gebiedteams.


Mogelijkheden in het aanbod zijn:

  • Zicht op Veiligheid; Signaleren van Huiselijk Geweld en werken met de Meldcode
  • Training voor Aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling (LVAK geaccrediteerd)
  • Training voor Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (LVAK geaccrediteerd_
  • Motiverende gespreksvoering
  • Casuïstiekbespreking binnen het team
  • Intervisiebegeleiding
  • Supervisie en coaching


Staat uw wens hier niet bij? Neem dan vooral contact op!