Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

 • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
 • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
 • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

 • De training voor aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld is gevalideerd voor 18 RU bij Registerleraar.nl
 • De training Communicatie met ouders; praten over zorgen voor leerkrachten is gevalideerd voor 6 RU bij Registerleraar.nl
 • De trainingen van Apanto gemiddeld een 8.7 scoren?
 • De training van april voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld helemaal vol zit.
 • Op Dinsdag 26 september weer een nieuwe training start voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling ?
 • Op woensdag 11 oktober weer een training start voor aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling

 

Speciaal voor sociale wijkteams


Apanto biedt zowel procesondersteuning als trainingen aan sociale wijk- en gebiedteams.


Mogelijkheden in het aanbod zijn:

 • Zicht op Veiligheid; Signaleren van Huiselijk Geweld en werken met de Meldcode
 • Training voor Aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling (LVAK geaccrediteerd)
 • Training voor Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (LVAK geaccrediteerd_
 • Motiverende gespreksvoering
 • Casuïstiekbespreking binnen het team
 • Intervisiebegeleiding
 • Supervisie en coaching


Staat uw wens hier niet bij? Neem dan vooral contact op!