Apanto zorgt voor een blijvende ontwikkeling

 

 • Door professionele begeleidingstrajecten (supervisie, coaching, intervisie) aan managers en professionals.
 • Door (zorg) professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te trainen in het signaleren van kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling en daarover te praten met alle betrokkenen.
 • Door met u mee te denken wanneer u een scholings- of begeleidingsvraag heeft!


Wist u al dat:

 • 14 t/m 20 november 2016 is het de Week Tegen Kindermishandeling?  
 • Apanto alle IB-ers van Zaan Primair heeft getraint als Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en zij in deze week hun LVAK- trainingscertificaat ontvangen uit handen van hun bestuursvoorzitter en tevens Taskforcelid Nico Persoon.
 • Forte Kinderopvang in deze week hun medewerkers een avondvullend programma over het signaleren van kindermishandeling aanbiedt.
 • Stichting Ithaka in deze week start met het scholen van hun directeuren, waarna alle IB-ers gaan deelnemen aan de Landelijke Training Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling van de LVAK.
 • De training Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling door Registerleraar.nl met 18 RU is gewaardeerd.

 

Speciaal voor sociale wijkteams


Apanto biedt zowel procesondersteuning als trainingen aan sociale wijk- en gebiedteams.


Mogelijkheden in het aanbod zijn:

 • Zicht op Veiligheid; Signaleren van Huiselijk Geweld en werken met de Meldcode
 • Training voor Aandachtsfunctionarissen Ouderenmishandeling (LVAK geaccrediteerd)
 • Training voor Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (LVAK geaccrediteerd_
 • Motiverende gespreksvoering
 • Casuïstiekbespreking binnen het team
 • Intervisiebegeleiding
 • Supervisie en coaching


Staat uw wens hier niet bij? Neem dan vooral contact op!